พัทยาเดนทัลยินดีต้อนรับ

          เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ที่จะใช้เป็นศูนย์รวมของคลินิกทันตกรรมในภาคตะวันออกที่มีอุดมการณ์เดียวกันในการสร้างมาตรฐานของบริการด้านทันตกรรม ซึ่งมาตรฐานของบริการด้านทันตกรรมนี้รวมถึงการรับประกันผลการรักษา ความสะอาด และราคา ปัจจุบันเรามีคลินิกที่เข้าร่วมทั้งในพัทยาและระยอง และมีแผนการที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ เว็บไซต์เรายังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านทันตกรรมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทั้งแก่ลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทันตกรรม นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว็บไซต์นี้ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาช่องปากที่ตรงตามมาตรฐานของเราและจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาที่สมเหตุสมผล

ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมรากฟันเทียม

          พัทยาเดนทิสถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางด้านทันตกรรมรากฟันแห่งหนึ่งในประเทศไทย เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางมากด้วยประสบการณ์ซึ่งล้วนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการปลูกรากฟันให้คนไข้มาแล้วเป็นจำนวนมาก ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านการปลูกรากฟันของเราท่านหนึ่ง จบการศึกษาสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น และมีประสบการณ์ในการปลูกรากฟันให้คนไข้มาแล้วนับพันราย นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่ง อ่านต่อ การปลูกรากฟัน